இயற்கையின் அழகும் – திறமையான ஒளிப்பதிவும்
—————————————
இரு நாட்களுக்கு முன் திருமங்கலம் வடகரைப் பகுதியில் நிகழ்ந்த இயற்கை நிகழ்வு.
அதை திறமையாக படம் பிடித்தவர் திரு.அனோக்குமார


4 thoughts on “இயற்கையின் அழகும் – திறமையான ஒளிப்பதிவும் ————————————-…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *