கூண்டுகள் விற்பனைக்கு : தங்களுக்கு தேவையான கூண்டுகள் அழகிய வண்ணங்களில் சிறந்த அ…


கூண்டுகள் விற்பனைக்கு :
தங்களுக்கு தேவையான கூண்டுகள் அழகிய வண்ணங்களில் சிறந்த அளவுகளில் சிறந்த தரத்துடன் மிக குறைந்த செலவில் ஐந்து வருட உத்திரவாதத்துடன் செய்து தருகிறார்கள்.
இவர்களிடம் வீடு மற்றும் கறி கடைகளுக்கு தேவையான கோழிக்கூண்டு, காடை கூண்டு(முட்டை&கறிக்காடை),
புறா கூண்டு,முயல் கூண்டு,
அழகிய வடிவில் லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டு,
ஃபிஞ்சஸ் கூண்டு,காக்டெய்ல் கூண்டு,
ஆப்பிரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் கூண்டு.
கிடைக்கும் இடம்:
P.S.R Ads and Welding (முருகன்)
உரப்பனூர் காலனி
திருமங்கலம் வட்டம், மதுரை மாவட்டம்
தொடர்புக்கு : 9786287077 , 9944046431


Thirumangalam Madurai
Logo