நம்ம ஊரைப் பத்தி செய்தி வந்தா இந்த மாதிரி தான் வரும் போல…
செய்தி: நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி

மதுரையில் குடிபோதையில் Road Roller வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற ஓட்டுநர்!!


One thought on “நம்ம ஊரைப் பத்தி செய்தி வந்தா இந்த மாதிரி தான் வரும் போல… செய்தி: நியூஸ் ஜே…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *