இங்கேயே நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் போது வடநாட்டு இறக்குமதி ஏன்? இருப்பதை…

இங்கேயே நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் போது வடநாட்டு இறக்குமதி ஏன்? இருப்பதை விட்டுவிட்டு இறக்குமதி செய்தால் இப்படித்தான் ! உதவி தேவைப்படும் போது ஓடி விடுவார்கள் .புரிந்தால் சரி!

செய்தி: நாளிதழ்.