குடோன் வாடகைக்கு தொடர்பு கொள்க: 99769 35085

——————————

திருமங்கலம் பாரதி 2வது தெருவில் ,திருமங்கலம் பேருந்து நிலையம் செல்லும் பாதையில் குடோன் வாடகைக்கு உள்ளது.

மழை வெயிலுக்கு தக்க பொருட்கள் வைக்க தகுந்த பாதுகாப்புடன்

அளவு: 33 அடி X 11 அடி

மின்சார வசதியுடன் உள்ளது.

விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்க: 99769 35085

warehouse godown space for rent in bharathi street #thirumangalam
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *