திருமங்கலம் அரசபட்டி  கிராமத்தில் பிறந்து உலகமெங்கும் நகைச்சுவையால் கலக்கி வரும்…

திருமங்கலம் அரசபட்டி கிராமத்தில் பிறந்து உலகமெங்கும் நகைச்சுவையால் கலக்கி வரும் மதுரை முத்து அவர்களின் தகப்பனார் அவர்கள் இன்று (15-05-2020) இயற்கை எய்தினார்.ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்!