மழையெல்லாம் கிடையாது .மேகமும் காத்து மட்டும் தான் என்று மழை போக்கு காட்டிய காட்சி!

இன்று (13-05-2020) மாலை எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்.

புகைப்பட உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *