40 நாட்களுக்குப் பிறகு திறந்ததால் #திருமங்கலம் சாத்தங்குடி பகுதி டாஸ்மாக் கடையில் மதுவை வாங்கி குடிப்பதற்காக கூடிய கூட்டம்.
வீடியோ உதவி: சாத்தங்குடி பிரேம்.


2 thoughts on “40 நாட்களுக்குப் பிறகு திறந்ததால் #திருமங்கலம் சாத்தங்குடி பகுதி டாஸ்மாக் கடையில…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *