நாளை (24-04-2020) முதல் இரு சக்கர வாகனங்களில் நடமாட்டம் முற்றிலும் தடை! மருந்தகம் செல்பவர்கள் நடந்தே செல்ல வேண்டும்!
two wheeler traffic is fully prohibited


2 thoughts on “நாளை (24-04-2020) முதல் இரு சக்கர வாகனங்களில் நடமாட்டம் முற்றிலும் தடை! மருந்த…”
  1. Formulation and enforcement of rules on public one side may be Good,but alleged supply of groceries , medicines has not been done by Municipality or by any authority .Even for Emergency, no contact number and name of the Thirumangalam officials concerned are not notified or announced,then how the public will act upon …🙏🙏🙏

  2. CORONA: இது எங்கேபோய் முடியப்போகுதோ…. தெரியல….
    Please don’t unnecessary outside movement..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *