திருமங்கலம் சிறப்புகள் -அரிய நூலில் இருந்து ஒரு பாடல்
————————–…


திருமங்கலம் சிறப்புகள் -அரிய நூலில் இருந்து ஒரு பாடல்
———————————————————-
நமது திருமங்கலம் நகர் சிறப்புகள் பற்றி
1927ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட திருமங்கலம் நாடார் குலதெய்வ நூலில் உள்ள ஓர் பாடல்.

குறிப்பு:
எனக்குத் தெரிந்தவரை பொருள் செய்த்துள்ளோம்! பிழை இருந்தால் பொறுத்தருள்க!
உங்கள் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம்!