சித்தர்கூடம் திருமங்கலம் களப்பணி நண்பர்கள் திருமங்கலம் நகராட்சி இணைந்து கொ…

சித்தர்கூடம்
திருமங்கலம் களப்பணி நண்பர்கள்
திருமங்கலம் நகராட்சி
இணைந்து கொரோனா வைரசின் பாதிப்பில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க களப்பணி ஆற்றி வருகின்றது.

ஏதேனும் பொதுநல அவசர உதவிகள் தேவை எனில் தொடர்பு கொள்க!


Thirumangalam Madurai
Logo