கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதி – திருமங்கலம. செய்தி: தினமலர் நாளிதழ்

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதி – திருமங்கலம. செய்தி: தினமலர் நாளிதழ்


  1. கடுமையான நடவடிக்கை தேவை

  2. நலமாக வாழ மக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்…..

  3. அனைவரும் வீட்டில் இருங்கள் யாரும் தயவு செய்து வெளியே வராதீங்கள்

Thirumangalam Madurai
Logo