திருமங்கலம் ரோஜா தோட்டம்  பகுதியில் கொரானா பாதிக்கப்பட்டவர் கண்டுபிடிப்பு .வார்ட…


திருமங்கலம் ரோஜா தோட்டம் பகுதியில் கொரானா பாதிக்கப்பட்டவர் கண்டுபிடிப்பு .வார்டு எண்கள் 13,14,15 தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிப்பு!
chrona affected person found in roja tottam #thirumangalam madurai