அனைவரும் நாளை வெளி வருவதை தவிர்த்து வீட்டிலேயே இருந்து நோய் பரவலை தடுக்க முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க திருமங்கலம் மக்களை வேண்டுகிறோம்! 🙏🙏🙏