திருமங்கலம் மீனாட்சிஅம்மன் கோவில் சிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு சங்கு அபிஷேகம் ந…


திருமங்கலம் மீனாட்சிஅம்மன் கோவில் சிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு சங்கு அபிஷேகம் நடைப்பெற்றது…
தகவல் உதவி: ram venkat