கோடையில் நீர் நிறைந்த இடங்களைப் பார்ப்பதே அழகு.அதினிலும் மகிழ்வு வெப்பமான நேரத்தில் இது போன்ற நீர்நிலைகளில் குளிப்பது.
இடம்: ஆலங்குளம் கிராமத்தையடுத்த வலையங்குளம் கிராமம்( ஜனவரி 2020ல் எடுத்த புகைப்படங்கள்)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *