மாரியம்மன்  கோவில் இன்றைய கும்பாபிசேக நிறைவு நாள் புகைப்படங்கள் தொகுதி 1 . முழுவ…

மாரியம்மன் கோவில் இன்றைய கும்பாபிசேக நிறைவு நாள் புகைப்படங்கள் தொகுதி 1 . முழுவதையும் காணுங்கள்.சேர் செய்யுங்கள்!
தகவல் உதவி: திரு.பாபு அவர்கள்(யமஹா பாபு) திருமங்கலம்.