80 ஆடுகள்..1000 கிலோ அரிசி.. திகட்டத் திகட்ட கறிசோறு உண்ட மதுரையன்ஸ்..! #மாவட்…


80 ஆடுகள்..1000 கிலோ அரிசி.. திகட்டத் திகட்ட கறிசோறு உண்ட மதுரையன்ஸ்..!

#மாவட்டசெய்திகள் || #DistrictNews


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo