மத்திய அரசின் அரசிதழில் மதுரை எய்ம்ஸ்க்கான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பினை மத்திய …

மத்திய அரசின் அரசிதழில் மதுரை எய்ம்ஸ்க்கான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பினை மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. மதுரை மற்றும் தென் தமிழகத்துக்கு இது ஒரு நன்னாள்.
#AIIMS For MADURAI #maditssia people movement🙏


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo