JOB WANTED :
திருமங்கலம் நகர் பகுதியில் பத்திர பதிவு அலுவலகம் அருகில் டைப்பிங்( type writing) வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை ( பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்)
தொடர்புக்கு
9790483383


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *