திருமங்கலம் டிசைன்ஸ் ஜவுளிகடையை சேர்ந்த முகமது பரித் காலமானார். அன்னார் குடு…

திருமங்கலம் டிசைன்ஸ் ஜவுளிகடையை சேர்ந்த முகமது பரித் காலமானார்.
அன்னார் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்!


  1. RIP😭😭😭.
    இவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.

  2. ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்

  3. May his soul rest in peace 😥

Thirumangalam Madurai
Logo