திருமங்கலம் காட்டு மாரியம்மன் கோவிலில் இன்று(19-03-2021) நடைபெற இருந்த காப்பு கட்டுதல் நிகழ்வு அடுத்த மாதம் 2ம்ம் தேதிக்கு 02-04-2021 தேதிக்கு மாற்றப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

One thought on “திருமங்கலம் காட்டு மாரியம்மன் கோவிலில் இன்று(19-03-2021) நடைபெற இருந்த காப்பு கட…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *