திருமங்கலம் உசிலைச் சாலையில் அமைந்துள்ள மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் பெண் காவலருக்கு கொரானா தொற்று இருக்கலாம் என்று தோன்றுவதால் திருமங்கலம் மகளிர் காவல் நிலையம் தற்காலிகமாக பூட்டப்பட்டுள்ளது!

2 thoughts on “திருமங்கலம் உசிலைச் சாலையில் அமைந்துள்ள மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் …”
  1. சென்னையில் இருந்து வந்து இருக்கும் பலர் இன்னும் பரிசோதனை பண்ணபடவில்லை…

    இது ஆரம்பமே இனிதா தொடரும்

    எல்லோருமே ஏனோ தானோனுதா இருக்காக இங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *