வைகாசி திருவிழாவின் தசாவதார காட்சிகள்
 புகைப்படங்கள் உதவி: திரு.நம்பி அவர்கள் (க…

வைகாசி திருவிழாவின் தசாவதார காட்சிகள்

புகைப்படங்கள் உதவி: திரு.நம்பி அவர்கள் (கோவில் அர்ச்சகர் ,பத்திகாளி மாரியம்மன் கோவில்) , # திருமங்கலம்

மற்றும்

சகோ.பிரதீப்(பிரதீப் அன்பரசன்),திருமங்கலம்

vaikasi festivel year 2020 dasavatharam photos #thirumangalam patharkalai mariamman kovil temple