சுவையான தரமான பானிபூரி வகைகள் – ஹோம் டெலிவரியுடன் ஆர்டர் செய்ய: 83000 38761

————————————————–

திருமங்கலம் மதுரைச் சாலையில் பழைய சினி நாயக்கர் மில் எதிரில் அமைந்திருந்த புகழ்பெற்ற பாம்பே பானி பூரி கடையின் பானி பூரி வகைகள்

இப்போது திருமங்கலத்தில் ஹோம் டெலிவரியுடன் கிடைக்கின்றன.

விலை விவரம் கிழே

பானிபூரி செட் -ரூ25

மசால் பூரி- ரூ25

சேவ் பூரி-ரூ25

டாபேலி-ரூ20

குறைந்த விலை!.நிறைந்த தரம்!

ஆர்டர் செய்ய: 83000 38761

குறிப்பு:

திருமங்கலம் நகர் பகுதிக்குள் மட்டும் டெலிவரி உண்டு!


3 thoughts on “சுவையான தரமான பானிபூரி வகைகள் – ஹோம் டெலிவரியுடன் ஆர்டர் செய்ய: 83000 38761 –…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *