செய்தி: நாளிதழ்

தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .


4 thoughts on “செய்தி: நாளிதழ் தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .”
  1. என்ன பண்ண அதா கொரோனாவோடையே வாழ கத்துக்க சொல்லீட்டாகல கத்துக்கோங்க

    எமதர்மனுக்கு கலியுகத்தில் புது பெயர் கொரோனானு வச்சு இருக்கோம் அவளோதா

  2. அவருக்கு ஏற்கனவே நோய் இருக்கு என்றால் டாக்டர்கள் என்ன பண்ணினாங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *