தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .


6 thoughts on “தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .”
  1. வரும் ஆண்டு சிறப்பாக கொண்டாட நம் ஊர் தெய்வம் பத்ரகாளி அம்மன் மாரியம்மன் அருள் புரிவார்கள்.எங்கிருந்தாலும் நம் தெய்வத்தை வழிபடுவோம்.அவள் அருள் பெறுவோம்

  2. பத்திரகாளி மாரியம்மன் அருள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும். அருள்மிகு காமாட்சிபம்மனே துணை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *