திருமங்கலத்தில் டிரான் கேமரா வழியே ஊரடங்கு கண்காணிக்கப்படுகிறது. #திருமங்கலம் …

திருமங்கலத்தில் டிரான் கேமரா வழியே ஊரடங்கு கண்காணிக்கப்படுகிறது. #திருமங்கலம்
drone surveillance in #thirumangalam madurai 18 april 2020


  1. நல்ல செய்தி…

  2. சிறப்பு – வரவேற்கிறேன்

Thirumangalam Madurai
Logo