திருமங்கலத்தில் சானிடைச்ர் தட்டுப்பாடு உள்ளது நீங்கள் அறிந்ததே ! இந்நிலையில் கற்பக நகர் பகுதியில் உள்ள”பெர்ரி பேபி கேர்” கடையில் தரமான சானிடைசர்கள் கிடைக்கின்றன.
விலை ரூ 100ml ரூ165. (Wopper brand sanitizer 100ml )

அளவான ஸ்டாக்கே உள்ளதால் தேவையானவர்கள் விரைந்து வாங்கிக் கொள்வீர்!

பெர்ரி பேபி கேர்
கடை எண் 3,கற்பக நகர் பேருந்து நிறுத்தம்
திருமங்கலம்
தொலைபேசி எண்: 9003959377

குறிப்பு:
தடையினால் கடை மூடியிருக்கும் என்பதால் வாங்க விரும்புவோர் 9003959377 எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பின்பு செல்லவும்.

sanitizer in thirumangalam berry baby care kill germs with sanitizer
One thought on “திருமங்கலத்தில் சானிடைச்ர் தட்டுப்பாடு உள்ளது நீங்கள் அறிந்ததே ! இந்நிலையில் கற்…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *