திருமங்கலம் நகராட்சி சார்பில் கொரானா தடுப்பு நடவடிக்கையாக கற்பக நகர் பகுதியில் …


திருமங்கலம் நகராட்சி சார்பில் கொரானா தடுப்பு நடவடிக்கையாக கற்பக நகர் பகுதியில்
மருந்து ஸ்பிரே செய்யப்பட்டது!

நாள்: 29-03-2020
கிழமை: ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: காலை

வீடியோ உதவி: திரு. வில்லியம் எபிநேசர்,திருமங்கலம்

chemical disinfectants sprayed on thirumangalam karpaga nagar area to combat chrona spreading


Thirumangalam Madurai
Logo