இதே நேரம் திருமங்கலம் புதுநகரில் அமைந்துள்ள கோழிக்கடை ஒன்றில்!


5 thoughts on “இதே நேரம் திருமங்கலம் புதுநகரில் அமைந்துள்ள கோழிக்கடை ஒன்றில்!”
  1. கொரோனா வராது..சரி பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்டா என்ன நன்மைனு சொல்லுங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *