இவனுங்க  (ஒருமையில் தான் சொல்லியாகனும்) அட்டகாசம் தாங்க முடியல! 
 செய்தி: நாளிதழ…

இவனுங்க (ஒருமையில் தான் சொல்லியாகனும்) அட்டகாசம் தாங்க முடியல!
செய்தி: நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்.