இன்று சேர்மத்தாய் வாசன் கல்லூரியுடன் இணைந்து எங்கள் Anna #optometrycollege சார்ப…

இன்று சேர்மத்தாய் வாசன் கல்லூரியுடன் இணைந்து எங்கள் Anna #optometrycollege சார்பில் சாத்தங்குடி மக்களுக்கு இலவச கண் பொது மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது....நிகழ்வில் 100க்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு bp,sugar பார்க்கப்பட்டு,eye drops இலவசமாக வழங்கப்பட்டது...

#eyecamp #optometry #annacollege


Thirumangalam Madurai
Logo