செய்தி: நாளிதழ் தகவல் உதவி: திரு.பாபு (யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்

செய்தி: நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு (யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்


3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Add your review
  1. வாழ்த்துகள்

  2. இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் மார்கெட்டில், கடைகளில், மக்கள் நடமாட்டம் குறைப்பதற்கு நாம் இப்படி செய்தால் என்ன?
    ஒரு பேச்சுக்கு திருமங்கலத்தில் 1000 பேர் வசிப்பவர் என்றால் இந்த எண்ண 6 ஆக பிரிக்க வேண்டும் Example 1=A, 2=B,3 =C, 4=D,5= E, 6= F,
    குடும்பத்தாரும் அனைத்து குடும்பத்தாருக்கும் மேளுளது போல பிரித்து அதாவது A,B,C. . . பிரித்து,அட்டை எதாவது கொடுத்து 6 வேறு நாட்களில் அனுமதி வழங்க வேண்டும் (Municipal)
    அந்த குறிப்பிட்ட பிரிக்கபட்ட நாட்களில மட்டும் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும்.,ஆறு நாட்கள் இல்லை என்றால் மூன்று நாட்கள் A,B ஒரு நாள் திங்கள், CD புதன் EF வெள்ளி என்று பிரித்தால் அதிலும் A காலை 8-12,B 3-7 ஆக பிரிக்கும் போது ஆட்களை கட்டு படுத்த இயலும்
    இது வெறும் ஒரு யோசனை மட்டுமே

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo